måndag 12 september 2016

När man inte får de anpassningar som lagen ger rätt till

Vad gör man då?

Det där är en svår bit, man vill ju faktiskt ha ett bra arbetsklimat med skolans personal. Kanske man kan börja hos elevhälsan i kommunen, det finns någon som inte är knuten till skolan barnet går på, rent organisatoriskt alltså. De har till uppgift att värna elevhälsan, se till att elevernas miljö är sådan att de kan vara i skolan och uppfylla sin skolplikt. Rimligen bör där även finnas en fördjupad kunskap som respektive skola kan dra nytta av.

Om detta ändå inte hjälper då? Barnhabiliteringen har specialpedagoger som kan hjälpa till att handleda lärare i hur man bör anpassa för berörd elev.

Det finns något som heter skolpedagogiska myndigheten som har till uppgift att se till att alla kan fullgöra skolgången så bra det bara går. De har kurser och nätverksträffar. Jag är ganska övertygad om att man som privatperson kan ringa dit och ställa frågor om anpassningar med mera.

Det finns en uppsjö med FB-grupper där man diskuterar olika spörsmål kring funktionshinder och lärande, känner man till någon själv kan man ju tipsa skolan om gruppen och säga att jag uppfattar gruppen som seriös och har kloka tankar kring hur man anpassar/bemöter.

Inom Utbildningsradion brukar det finnas gott om kurser för pedagoger, de har rena Tv-program och en del radioprogram. När det gäller autism så visade de en serie som heter Livet med autism som vi har haft mycket nytta av.

Ibland handlar det bara om att tänka nytt, våga prova att jobba på ett annat sätt. Hur man framför detta på bästa sätt utan att skolan känner sig kränkt är inte lätt att veta.

Senast igår träffade jag en mamma till en killa med ADHD som inte visste hur hon skulle få skolgången att fungera för sonen, de bor i grannkommunen där det faktiskt finns en del privata skolor, resursgrupper och ett stort underlag av elever så man skulle ju kunna tänka sig att det fanns både kunnande och resurser men tydligen inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar