onsdag 14 september 2016

Jag har tänkt på en sak,

en viktig sak för oss föräldrar till barn med NPF-diagnoser.

Tanken dök upp när jag såg en annons på FB, det var Barncancerfonden som ägde annonsen. Det fanns en massa berättelser om olika barn och om en hel del forskning.

Hjärnfonden är ju "vår fond", varför finns det inte en Barnhjärnfond? Man kan ju inte ge samma typ av mediciner till ett barn som till en vuxen. En Barnhjärnfond skulle kunna samla in pengar och stötta olika projekt som leder till förbättringar för barnen med NPF-diagnoser. Kanske skulle någon lärare vilja forska på hur läsutvecklingen blir för ett barn som har hjälp av en pedagoghund och kunna få forskningsanslag för detta. Någon annan kanske skulle vilja studera om närvaron i skolan blir högre hos barn med diagnoser om man har en pedagoghund till sin hjälp och behöver en kontrollgrupp på en annan skola och därmed få hjälp att hitta den skolan.

Man gör ju en stor studie på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala om hur vårdhunden Livia påverkar barns läkande i samband med sjukdom, man pratar om både själslig och kroppslig läkning.

Det finns ju redan idag exempel man kan använda som argument för att man ska använda tränade hundar att hjälpa barn vidare i sin utveckling. Ett exempel är ju Albin som fick hjälp av Essie, en liten kompishund och hennes förare Charlotta Stading.

Pusselbitens skola i Dalby (Skåne) har hjälp av en habiliteringshund för att hjälpa sina elever att nå så långt de bara kan i sin utveckling.

På något sätt är ju barn- och ungdomstiden den tid då vi ska hjälpa våra barn förbi de största hindren och vi ska helst undvika att de blir hemmasittare. Kanske kan den djurassisterade pedagogiken även hjälpa våra barn med det sociala samspelet, som hundförare är man ju inte i fokus hela tiden och då märks ju inte heller de svårigheter man brottas med heller så tydligt.

När jag tänker en Barnhjärnfond så tänker jag inte bara på ovanstående, det finns så mycket en Barnhjärnfond skulle kunna göra. En sammanhållande länk med information, korrekt information, om diagnoser och vad de innebär. Fonden skulle också kunna bidra med information om hur samhällssystemet fungerar när det gäller bidragsbiten. En Barnhjärnfond skulle kunna uppmuntra och finansiera forskning som ger bättre metoder att hjälpa våra barn, i detta fallet tänker jag på både mediciner anpassade för barn, behandlingsmetoder för barn. Men mest av allt synliggöra de ansträngningar som görs för att komma vidare i gåtan varför 10 - 15 % av befolkningen har en annan funktionsförmåga än resten av befolkningen. Kanske skulle de kunna bidra med kunskap om hur man utjämnar skillnaderna över tid, inte bara här och nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar