onsdag 27 april 2016

Ibland undrar jag vad som gäller

Elevhälsoteamet och mentorn säger att det är fullt motiverat att Miss W får gå ett år till i grundskolan, hon missade ju så mycket när hon var hemmasittare.


Sedan kommer man på möte med rektorn och så kommer det en massa invändningar, har ni pratat med studievägledaren om detta? Ni förstår väl att Miss W får kortare tid på sig att söka till gymnasiet om hon ska gå ett år till i grundskolan? Man får bara bevilja sådant här om någon legat på sjukhus i typ 4 månader. Nu blev beslutet trots allt att Miss W ska få gå ett år till i grundskolan.


Men om man är för sjuk för att gå till skolan men för frisk för att ligga inlagd, räknas det inte som sjukdom då? Idag ska man ju vårdas hemma i första hand, ett års hemmasittande med bara hemundervisning i matte borde ju räknas som mer än 4 månader på sjukhus enligt min matematik, dessutom så finns det skola för barnen på de flesta sjukhusen.


Det är inte lätt att vara förälder till ett barn med en NPF-diagnos, man måste kunna allt om skollagen och vilka skyldigheter som skolan har när det gäller anpassningar, men inte ens då kan man vara säker på att lyckas få de anpassningar som behövs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar