torsdag 21 april 2016

Hur får man en lärare att förstå?

Ja Miss C pendlar ju mycket i sitt kunnande är godkänd på en del prov men inte godkänd på andra. Lyssnade de noga när vi hade överlämningen på BUP?


Om Miss C har svårt att läsa borde man inte inse då att man måste tänka nytt när det gäller lästal? Miss C har svårt med läsförståelse, japp mest hela tiden, det borde rimligen innebära att om man försöker förmedla vad som står i lästalet på ett annat sätt så att Miss C inte måste lägga all sin energi på att läsa och sedan få ihop vad som står i talet, så skulle Miss C sannolikt klara av att räkna ut lästalen och få dem rätt och därmed vara godkänd i alla delar av matten. Hennes högfungerande autism spelar in på ett sätt och hennes ADD på ett annat sätt. Svårigheten med läsning kommer från autismen men så blir hon extremt långsam för att hon har ADD, alltså ingen bra kombination, framförallt inte när man har prov.


Miss C kan klockan perfekt men förstår hon vad tid innebär? Nä, att leka en kort stund kan vara 3 timmar för henne, alltså innebär det kunnandet egentligen ingenting för hennes framtid, hon kommer sannolikt alltid vara beroende av timstock eller tidtagarur för att förstå tids innehåll.


Miss C har en förstelärare som klassföreståndare, hon är duktig, energisk och många fler superlativ men hon vet inget om diagnosbarn, hennes egna ord, för att kunna hjälpa Miss C så måste hon läsa på annars kommer Miss C få kunskapsluckor redan nu. Hon måste tänka utanför boxen helt enkelt, kanske borde man ta in datorstöd för Miss C:s räkning redan nu, provar man inte kan man ju inte veta om det hjälper Miss C att klara svåra saker som lästal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar