onsdag 27 januari 2016

När anpassningar inte räcker till

vad gör man då? Kan man kräva ännu mer anpassningar? Hur motiverar man hemmasittaren att försöka gå till skolan?


För mig har inte dessa frågor något svar, jag förstår de föräldrar som sliter sitt hår av förtvivlan över att skolan inte fungerar, för det gör man som förälder. Man kan ju inte heller skynda på sin telnings mognadsprocess.


All lagstiftning på området är kristallklar, den är ungefär som en arbetsmiljölagstiftning för vuxna, men frågan är hur den efterlevs egentligen. Vi kan inte säga att vi inte fått hjälp för det har vi men ändå så tar orken slut emellanåt, Miss W vill ju precis som alla andra vara en duktig elev och prestera mycket. Det är mycket aktiviteter igång för att förbereda henne för vuxenlivet, varje gång en sådan aktivitet är genomförd så är energin borta för ungefär 2 dagar. Vi föräldrar tycker ju att det är viktigt att hon förbereds men inte till priset att hon inte får slutbetyg. Hur mycket skulle man hinna att göra på loven istället för att göra det en gång i veckan under terminerna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar