onsdag 22 mars 2017

Vi har fått läxfritt

Miss C har läxfritt just nu och med det så mår hon bättre och känns gladare. Vi ska snart på EHK och då kommer vi be om att detta förlängs.

Vi föräldrar har också tänkt att begära att Miss C får gå ifrån någon gång varje dag för att jobba i lugnare miljö ihop med en resurs, hon fick det i början men så tyckte skolan att det gick så bra att det inte behövdes mer.

Jag tror att skolan gjorde en tankevurpa där, det gick bra och det var inte några infektioner som störde så då behövdes det inte mer. När man plockade bort det så ökade kraven på att själv kunna sätta igång att jobba och förstå uppgifterna.

Eftersom Miss C har dubbeldiagnos så tror jag att det till viss del är dubbel uppförsbacke, dels den bristande startknappen, dels svårigheterna att tolka vad som ska göras. Jag tror att energiläckaget ligger i att starta igång en uppgift, lösa den på bästa sätt och alltid göra detta i den stora gruppen.

Nu kan jag dock inte säkert veta utan vi får prova oss fram men det är bättre att prova än att inget göra.

söndag 19 mars 2017

Orden tog slut

ja inte egentligen, för tankarna om hur man ska hjälpa barnen på bästa sätt dom fortgår. Men orken att formulera tankarna i ett blogginlägg finns inte dessvärre. Alltså sinar orden.

Vi har haft en lång period där Miss C har varit sjuk, infektionerna har avlöst varandra sedan i början på hösten. Det har vabbats mycket, minst en dag i veckan hela hösten och vintern.

Frågan vi ställer oss är om kraven i skolan är för stora. När Miss C gick på dagis så var situationen likadan. När hon växt till sig/mognat ungefär vid 5 års ålder, då fixade hon de dagliga kraven bra och vi behövde inte vabba så ofta.

En anpassning är gjord, men den har inte varit i bruk så länge så vi kan ännu inte se om det hjälper. Vi har fått läxfritt för Miss C för vi tror inte att det finns någon ork att göra läxor efter en lång skoldag.

Vi har sagt sedan diagnosen sattes på Miss C att när hon ska börja högstadiet då tror vi att resursgrupp är det bästa, det sista halvåret bekräftar den tanken känns det som.