måndag 29 juni 2015

Jag är inte speciellt kyrklig

och frågan är hur mycket jag tror egentligen, men sinnesrobönen är bra för den sammanfattar allt väsentligt.

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar